ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳು

ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಅಂತರ್ಜಾಲ ಕೊಂಡಿಗಳು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ http://bbmp.gov.in/
ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ http://www.belgaumcity.mrc.gov.in
ಬಳ್ಳಾರಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ http://www.bellarycity.mrc.gov.in/
ದಾವಣಗೆರೆ http://www.davanagerecity.mrc.gov.in/
ಹುಬಳ್ಳಿ- ಧಾರವಾಡ http://www.hdmc.mrc.gov.in/
ಮಂಗಳೂರು http://www.mangalorecity.mrc.gov.in/
ಮ್ಯೆಸೂರು http://www.mysorecity.mrc.gov.in/
ಕಲಬುರಗಿ http://www.gulbargacity.mrc.gov.in
ಶಿವಮೊಗ್ಗ http://www.shimogacity.mrc.gov.in/
ತುಮಕುರು http://www.tumkurcity.mrc.gov.in/
ವಿಜಾಪುರ www.bijapurcity.mrc.gov.in