ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು :: ನಗರಸಭೆ / ಪುರಸಭೆ / ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ :: ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು

ವಿಷಯಉಲ್ಲೇಖ
ಸದಲಗಾ ಪುರಸಭೆಯ 4 ವಾರ್ಡ್ಗಗಳ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಗೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊರಡಿಸುವ ಅಧಿಸೂಚನೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಧಾರವಾಡ ಪೀಠ ರವರು ಮಧ್ಯಾಂತರ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಂದೂಡಿದ ಬಗ್ಗೆ. ರಾಚುಆ 147 ಇಯುಬಿ 2022, ದಿನಾಂಕ:15.10.2022
ಅರಸೀಕೆರೆ ನಗರಸಭೆಯೆ 7 ವಾರ್ಡ್ಗಗಳ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಗೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊರಡಿಸುವ ಅಧಿಸೂಚನೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮಧ್ಯಾಂತರ ಆದೇಶದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಂದೂಡಿದ ಬಗ್ಗೆ. ರಾಚುಆ 182 ಇಯುಬಿ 2022 ದಿನಾಂಕ: 07-10-2022
ನಗರ ಸ್ಥಳೀ್ ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2022 ರಾಚುಆ 147 ಇಯುಬಿ 2022 ದಿನಾಂಕ: 03-10-2022
ನಗರ ಸ್ಥಳೀ್ ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ 202 ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧೀಸೂಚನೆ ರಾಚುಆ 147 ಇಯುಬಿ 2022 ದಿನಾಂಕ: 06-10-2022
ಆನೇಕಲ್ ಪುರಸಭೆಯ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ-ಜೂನ್ 2022 ರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ರಾಚುಆ.90.ಇಯುಬಿ,2022 ದಿನಾಂಕ: 03-06-2022
ನಗರ ಸ್ಥಳೀ್ ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಉಪ ಚುನಾವಣೆ - ಮೇ 2022 ರಾಚುಆ.90.ಇಯುಬಿ,2022 ದಿನಾಂಕ: 28-04-2022
ನಗರ ಸ್ಥಳೀ್ ಸಂ‍ಸ್ಥೆಗಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಉಪ ಚುನಾವಣೆ - 2021 ರಾಚುಆ.139.ಇಯುಬಿ,2021 ದಿನಾಂಕ: 29-11-2021
ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ತೆರವಾಗಿರುವ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ -2021 ಗೆಜಿಟ್ .
ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಬೆಂ.ಗ್ರಾ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಬೀದರ್, ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಗೆಜಿಟ್ .
ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ಮಾರ್ಚ್‌ 2021 SEC 41 EUB 2020 DATED: 29.03.2021
123