ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ


ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ
ನಂ 8, 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಎಂ.ಎಫ್. ಕಟ್ಟಡ (ಹಿಂಭಾಗ), ಕನ್ನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560052
ಇಮೇಲ್ : sec.karnataka@ka.gov.in
ದೂರವಾಣಿ : 08022205193 ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 08022284428
ಪದನಾಮದೂರವಾಣಿಫ್ಯಾಕ್ಸ್
ಆಯುಕ್ತರು 22205182 22264014
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 22205193
ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ) 22205189
ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ) 22284428 22284428
ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ) 22355153
ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ I / II / III / IV ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 22374750