ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ


ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ
ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ, ಕರ್ನಾಟಕ. 2ನೇ ಮತ್ತು 3ನೇ ಮಹಡಿ, ನಂ.16, ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ, ಸದಾಶಿವನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-560080.
ಇಮೇಲ್ : karsec@gmail.com
ದೂರವಾಣಿ : 08022205193
ಪದನಾಮದೂರವಾಣಿಫ್ಯಾಕ್ಸ್
ಆಯುಕ್ತರು 22205182
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 22205193
ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ) 22205189
ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ) 22205189
ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ) 22355153
ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ I / II / III / IV ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 22374750