ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿಗಳು

ವಿಷಯ
ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ರಚನೆ ಕುರಿತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ
ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ
ನಮೂನೆ-1 ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ
ಮತದಾರರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ನೀಡಬೇಕಾದ ಗುರುತಿನ ದಾಖಲೆಗಳು
ಸ್ಥಳೀಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ದಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ನಾಮ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ನ್ಯಾಯಾಲಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವವರು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ
ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹಾಗೂ ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಇ.ವಿ.ಎಂ. ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುರುಗೋಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿಂಧಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಅಸಿಂಧು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
ಆಯೋಗದ “ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಚಿಕೆ” (1993 -2018)
ಲಾಭದಾಯಕ ಹುದ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು