ಹಳೇ ದಾಖಲೆಗಳು

ವಿಷಯಕಡತಗಳು
ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರುವಿಂಗಡಣೆ : ಬಾಗಲಕೋಟೆ : ಬದಾಮಿ SADASD
ಅಧಿನಿಯಮ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು:ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೆ.ಪಿ.ಆರ್. ಆಕ್ಟ್ ಜೊತೆ ತಿದ್ದುಪಡ್ಡಿಗಳು
ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ : 2015 ಗ್ರಾ.ಪ- ಸಾಮಾನ್ಯ- 2015- ಪ್ರೆಸ್-ನೋಟ್- ರಿಪೋಲ್
ನಮೂನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪತ್ರಗಳು:ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪ್ರಪತ್ರ - 14
ಅಧಿನಿಯಮ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು:ನಗರಸಭೆ / ಪುರಸಭೆ / ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪುರಸಭೆ ನಿಗಮಗಳ ಖಾಯಿದೆ
ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರುವಿಂಗಡಣೆ : ಬಳ್ಳಾರಿ ರಾಚುಆ - ಅಧಿಸೂಚನೆ 2015
ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರುವಿಂಗಡಣೆ : ವಿಜಯಪುರ : ಸಿಂಧಗಿ ರಾಚುಆ - ಅಧಿಸೂಚನೆ 2015